خدمات کارشناس دادگستری

  • تاریخ انتشار : 2016/07/11
  • نظرات : 3دیدگاه

کارشناس رسمی دادگستری ، آقای دکتر عباس طرهانی

شماره پروانه: 1725570316

رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی

حوزه فعالیت : کل کشور

کارشناس رسمی دادگستری با 15 سال سابقه درسطح کل کشورآماده اجرای قرارکارشناسی زیرنظرکانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مراجع قضایی  درامورات کشاورزی ومنابع طبیعی ودارای صلاحیتهای زیر:

1 . ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده

۲ . ارزیابی زراعت ها وتولیدات گلخانه ای، کشت بافت بذور ونهال های اصلاح شده ژنتیکی

۳ . ارزیابی ساختمانها و تأُسیسات روستایی متعارف

۴ . ارزیابی ماشین آلات ووسائل ولوازم وادوات کشاورزی

۵ . تشخیص اراضی جنگلی مراتع وبیشه زارها وزراعی ازیكدیگر وارزیابی آنها

۶ . تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات

۷ . تفسیر عکسهای هوائی وماهواره ای از نظر کشاورزی

۸ . مساحی و تفکیک و افراز و احراز و تهیه نقشه در محدوده اراضی کشاورزی، باغات و مراتع و جنگل