درباره ما

آریا زمین مؤسسه ای علمی ، آموزشی و اجرایی می باشد که در زمینه ی علم جغرافیا ، زمین و مسائل کشاورزی و روستایی با کادری مجرب و با هدف بومی سازی و گسترش قابلیت های GIS و سنجش از دور در پروژه های مختلف فعالیت می کند . امید است که با عنایت خداوند متعال و با تکیه بر سالها تجربیات ارزشمند کادرمؤسسه بتوانیم در جهت ارتقا جامعه علمی قدمهای موثری برداریم .

 

همکاران مؤسسه :

  • آقای عباس طرهانی – دکتری جغرافیای کشاورزی و کارشناس رسمی دادگستری

  • آقای سید عباس طباطبایی – کارشناس ارشد منابع طبیعی

  • خانم ناهید محمدی – کارشناس اخذ سند

  • آقای آرمان صابرفر – کارشناسی ارشد زمین شناسی و معدن

  • خانم کبری ارجمند – کارشناس ارشد منابع طبیعی – طراح بوستانهای سبز ، روستایی و کشاورزی