درباره ما

پیگیری و انجام کلیه امور ثبتی املاک :

اخذ سند ششدانگ تک برگی

اخذ سند تک برگی مشاع

اخذ سند المثنی

ثبت نام تعیین تکلیف اراضی

تفکیک

افراض

تجمیع

نقشه برداری

اصلاح سند

جانمایی

کمیسیون ماده12

انجام کلیه امور شهرداری

انجام کلیه امور زمین شهری

ماده101

رفع بازداشت

رسیدگی به اختلافات اسناد و اشتباهات املاک

پیگیری لازم برای انجام انتقال اراضی و املاک متعلق به شهر و روستا

aryazamin2020@gmail.com

09020648764